Ағылшынша үйрену. 6-сабақ: Уақыт пен сандар

4

Сағат қанша болды? деген сұраққа ағылшын тілінде жауапты қалай береді? Немесе сізден солай сұраса қалай жауап берер едіңіз? Осы секілді сұрақтар мен олардың жауаптарын алтыншы сабақтан ала аласыз. Сонымен бірге, сандардыда осы тақырыпта қамтимыз. Өйткені сандар мен уақыт бір-бірлерімен тығыз байланысты.

Ағылшынша

Оқылуы

Қазақша

What time is it now?

Уат тайм из ит нау?

Уақыт қанша болды? | Қай уақыт? | Сағат қанша болды?

What is the time? Уат из зе тайм?

Уақыт қанша болды? | Қай уақыт? | Сағат қанша болды?

Three o’clock in the morning. Сри оклок ин зе морниң Таңғы сағат үш. | Сағат таңғы үш (03:00)
At nine p.m.

Әт найн пи эм

Сағат кешкі тоғызда.

When have you come?

Уен хәв ю кам?

Қашан келдіңіз? | Қашан келгенсіз?

At five (minutes) to seven a.m. (06:55).

Әт файв ту севн эй эм.

Сағат 06:55те. | Жетіге 5 мин. қалғанда.
It’s ten (minutes) past eleven

Итс тен (минитс) паст илэвн

Он бірден он минут кетті (өтті)

It took us two hours to get home. Ит тук ас ту ауэрс ту гет хоум

Үйге жеткенше екі сағат (уақыт) кетеді.

At four a.m. Әт фор эй эм Таңғы төртте (04:00)
It is ten o’clock

Ит из тен оклок

Сағат он

It’s half past six (06:30).

Итс хаф паст сикс

Сағат алты жарым

It is early (late)

Ит из өрли (лэйт)

Ерте (кеш)

I will come back at a quarter to eight (07:45). Ай уил кам бәк әт э куотэр Мен 07:45те (сегізге 15 мин. қалғанда) қайтып келемін.
How long will it take to walk over there? Хау лоң уил ит тэйк ту уок оувер зеэр

Ол жаққа (жаяу) бару екі сағатқа созылады.

It’s exactly six.

Итс игзәктли сикс

Тура алты (06:00)
Could you tell me right time, please?

Куд ю тел ми райт тайм, плыйз?

Өтінемін, маған тура уақытты айтасыз ба?

We have plenty of time

Уи хәв пленти ов тайм

Бізде көп (жетерлік) уақыт бар

Vocabulary | Сөздік қор

Ағылшынша

Оқылуы

Қазақша

exactly

игзәктли

Тура, дәл, нақты

plenty of smth. пленти ов самсиң

Бірнәрсенің біраз бөлігі, көп бөлігі

a quarter э куотэр 1) ширек, 2) 15 минут, 3) 1/4
an hour # Эн ауэр

сағат

a.m. [ante meridiem]

Эй эм

түске дейін

p.m. [post meridiem]

Пи эм

тестен кейін

half past

хаф паст

жарты сағат кетті (өтті)

a second

секонд

секунд

to walk

уок

серуендеу, жаяу жүру
# — ағылшын тілінде дауыссызбен басталатын жекеше түрдегі зат есімдердің алдына A артиклі қойылады. Бірақ Hour сөзіндегі H әрпі оқылмайтындықтан An артиклі қойылады. Өйткені, H әрпінен соң O дауысты әрпі келіп тұр.
Numbers | Сандар
Symbol Word
0 Zero, O/Oh, Nought
1 One
2 Two
3 Three
4 Four
5 Five
6 Six
7 Seven
8 Eight
9 Nine
10 Ten
11 Eleven
12 Twelve
13 Thirteen
14 Fourteen
15 Fifteen
16 Sixteen
17 Seventeen
18 Eighteen
19 Nineteen
20 Twenty
21 Twenty-one
30 Thirty
40 Forty
50 Fifty
60 Sixty
70 Seventy
80 Eighty
90 Ninety
100 One hundred
101 One hundred and one
1000 One thousand
1,000,000 One million
1,000,000,000,000 One billion

Fractions | Бөлшек сандар

Symbol Word
1/8 One eighth
1/5 One fifth
1/4 One quarter
3/4 Three quarters
1/3 One third
2/3 Two thirds
1/2 One half

Аудио-мысал

Telling the Time

Видео-мысалды мына жерден көре аласыздар

Поделиться в соц. сетях

0

4 Comments

  1. 102 ол – one hundred and two.һ, ал 1000- болса-thousand кейбір адамдар осыны осылай тусініп қателік жасайды

Leave A Reply