Есептік және реттік сандар (Asıl sayıları ve sıra sayıları)

0

Сан

Есептік сан есімдер (Asıl sayılar)

Реттік сан есімдер (Sıra sayıları)

0

sıfır

1 bir birinci
2 iki ikinci
3 üç üçüncü
4 dört dördüncü
5 beş beşinci
6 altı altıncı
7 yedi yedinci
8 sekiz sekizinci
9 dokuz dokuzuncu
10 on onuncu
11 on bir on birinci
12 on iki on ikinci
20 yirmi yirminci
30 otuz otuzuncu
40 kırk kırkıncı
50 elli ellinci
60 altmış altmışıncı
70 yetmiş yetmişinci
80 seksen sekseninci
90 doksan doksanıncı
100 yüz yüzüncü
101 yüz bir yüz birinci
110 yüz on yüz on birinci
200 iki yüz iki yüzüncü
300 üç yüz üç yüzüncü
1000 bin bininci

1 000 000 — milyon — milyonuncu

Алғашқы, бірінші — ilk,
соңғы — son,

Поделиться в соц. сетях

0

Leave A Reply